ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Home Theme 10

สำนักนิติการ วันนี้

ข่าวสาร

ประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ

 
 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . …. และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและความคืบหน้าการตรากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู ผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับที่คณะกรรมการธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา)”

 
 ครั้ง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับที่คณะกรรมการธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา)” โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายธนู ขวัญเดช) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ. โดยมีนายโกวิท คูพะเนียด เป็นวิทยากรผู้นำการอภิปราย

กฎหมายน่ารู้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ปฏิทินกิจกรรม

December 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st December
No Events
Events for 2nd December
No Events
Events for 3rd December
No Events
Events for 4th December
No Events
Events for 5th December
No Events
Events for 6th December
No Events
Events for 7th December
No Events
Events for 8th December
No Events
Events for 9th December
No Events
Events for 10th December
No Events
Events for 11th December
No Events
Events for 12th December
No Events
Events for 13th December
No Events
Events for 14th December
No Events
Events for 15th December
No Events
Events for 16th December
No Events
Events for 17th December
No Events
Events for 18th December
No Events
Events for 19th December
No Events
Events for 20th December
No Events
Events for 21st December
No Events
Events for 22nd December
No Events
Events for 23rd December
No Events
Events for 24th December
No Events
Events for 25th December
No Events
Events for 26th December
No Events
Events for 27th December
No Events
Events for 28th December
No Events
Events for 29th December
No Events
Events for 30th December
No Events
Events for 31st December
No Events
Top