วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป. และบุคลากรในสังกัดสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ