ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Home Theme 10

สำนักนิติการ วันนี้

ข่าวสาร

งานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)

 
 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาร่วมงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมีผู้แทนจาก 20 กระทรวงร่วมกันเปิดงานประกาศใช้แผนฯ สาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 5 นั้น มีเป้าหมายการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการเมืองการปกครอง 2) ด้านกระบวนการยุติธรรม 3) ด้านสาธารณสุข 4 )ด้านการศึกษา และ 5) ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น คือ ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา มีสาระสำคัญโดยให้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเรียนออนไลน์ครอบคลุมทุกภูมิภาคและทุกกลุ่ม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับหน้าที่พลเมืองที่พึงปฏิบัติ ใช้สิทธิโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ป้องกันความรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ปฏิทินกิจกรรม

March 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st March
No Events
Events for 2nd March
No Events
Events for 3rd March
No Events
Events for 4th March
No Events
Events for 5th March
No Events
Events for 6th March
No Events
Events for 7th March
No Events
Events for 8th March
No Events
Events for 9th March
No Events
Events for 10th March
No Events
Events for 11th March
No Events
Events for 12th March
No Events
Events for 13th March
No Events
Events for 14th March
No Events
Events for 15th March
No Events
Events for 16th March
No Events
Events for 17th March
No Events
Events for 18th March
No Events
Events for 19th March
No Events
Events for 20th March
No Events
Events for 21st March
No Events
Events for 22nd March
No Events
Events for 23rd March
No Events
Events for 24th March
No Events
Events for 25th March
No Events
Events for 26th March
No Events
Events for 27th March
No Events
Events for 28th March
No Events
Events for 29th March
No Events
Events for 30th March
No Events
Events for 31st March
No Events
Top