วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป. พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเกิดความเป็นสิริมงคล