วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักนิติการ สป. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”  โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีกว่า 300 คน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ