ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/1120 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านกฎหมายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/1121 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านกฎหมายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนทั้งหมด32รายการ

1 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top